Yoga i grupp

Stärkande dynamisk yoga i ett långsamt flöde där vi utforskar ledernas möjligheter att röra sig i alla dess riktningar och omfång på ett medvetet och närvarande sätt.
Inspiration från spacemyoga av Magnus Ringberg. Vi yogar i en liten grupp på max 6-7 personer.
Av hygieniska själ; medtag egen matta

Start: september 2021
Pris: 900 kr (6 ggr)

Yoga

“Hållbar hälsa med yoga”
Scroll to Top