Yoga i grupp

Stärkande dynamisk yoga i ett långsamt flöde där vi utforskar ledernas möjligheter att röra sig i alla dess riktningar och omfång på ett medvetet och närvarande sätt. Vi jobbar med olika sekvenser som utmanar balans och rörlighet i liten grupp på max 5-6 personer.

Inspiration från spacemyoga av Magnus Ringberg. 
Av hygieniska själ; medtag egen matta.

Start: september 2023
Pris: 1 500 kr (10 ggr)

Yoga

“Hållbar hälsa med yoga”
Scroll to Top