Klassisk massage

Svensk beprövad teknik
Beprövad och effektiv teknik, verksam i förebyggande och rehabiliterande syfte.

Musklerna knådas och bearbetas, resultatet blir syresatta, varma och avslappnade muskler. Den klassiska massagen kan göras djupgående och kraftfullt för att behandla muskelknutor och/eller triggerpunkter.
Den kan även göras mjukare för ett avslappnande syfte.

”Ordet massage kommer troligen från latinets massa, vilket betyder beröring.Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass
( att trycka) eller grekiskans masso (att knåda)”

Scroll to Top