Personlig Yoga

Kanske önskar du stärka kroppen, öka rörligheten, öva på mental närvaro eller få feedback på yogarörelser du redan utövar. Vi arbetar med medvetna och hållbara sekvenser som du kan jobba vidare med i din egen träning.

Av hygieniska själ ; medtag egen matta.

Pris: 780 kr/timme

Yoga

“Hållbar hälsa med yoga”
Scroll to Top