Yoga

Mindre stress, bättre psykiskt mående och bättre sömn. Det är exempel på varför så många föredrar yoga som motionsform.
Forskning tyder på att yogabaserad träning kan hjälpa till att:

Källa: The National Center for Complementary and Integrative Health(NCCIH)

Yoga i grupp

Dynamisk yoga som syftar till att öka kroppsmedvetenheten, den mentala närvaron och ditt välbefinnande.

Personlig Yoga

Individuell vägledning och rörelser anpassade efter dina behov, din kropp och dina önskemål

Yoga

“Hållbar hälsa med yoga”

Scroll to Top