Bindvävsmassage

Bindvävsmassage är en vetenskapligt belagd och forskningsbaserad massageteknik som påverkar blodcirkulation och nervsystem mycket starkt
Bindvävsmassage är en nervterapi som påverkar det autonoma nervsystemet – och har därför effekt på “hela” kroppen.

Bindväven stödjer och håller samman vävnader och organ i kroppen. De flesta skador repareras genom att ny bindväv bildas. När för mycket ny bindväv produceras blir den tät, stram och oelastisk. Detta kan försämra blodcirkulationen.
Både fysisk och psykisk smärta leder till muskelspänningar.
Muskelspänningar i sin tur leder alltid till förtätad bindväv.
När bindväven är förtätad betyder det att spänningen är hög och bindväven känns “trång” – en upplösning av bindväven upplevs ofta som en stor befrielse.

Många tror att bindvävsmassage ska göra ont – det stämmer inte!
Behandlingen får aldrig upplevas som smärtsam, då detta motverkar effekten av metoden.

Vi arbetar i underhuden och på kroppens fascior(hinnor) och vi följer muskel-och skelettkanter med speciella bindvävsgrepp.vi drar i bindväven inifrån och ut från hjärtat för att stimulera det syrerika(arteriella) blodflödet.
Massagen följer ett visst mönster och utgår alltid från bäckenet.
Bra för kroniska problem.