Klassisk Bindvävsmassage

Djupgående och kraftfull behandling 
Klassisk Bindvävsmassage enligt Elisabeth Dicke . Fysisk och psykisk stress ökar spänningsgraden i kroppen med förtätad bindväv(fascia) som följd. Det kan upplevas som om ”kostymen är för trång” – det drar i vävnaderna vid rörelse. Vid idrottsskador och efter operationer skapas ärrvävnad, vilken ofta ger upphov till smärta, rörelse- och cirkulationsnedsättning.

Bindvävsmassage är en nervterapi, som sänker spänningsgraden i kroppen genom att sänka flödet i nervsystemet.

Den är mycket verkningsfull mot gamla skador och problem. Mycket djupgående och kraftfull behandling som är skön! Bindvävsmassage ger långvarig effekt och är en unik vetenskaplig och forskningsbaserad massagemetod.

Behandlingsform som utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av läkare och sjukgymnaster.
Scroll to Top