GRUPPER

Jag erbjuder olika former av träning & utbildning i grupp.

Aktuellt nu:

”Yoga” – Dynamisk yoga som syftar till att öka kroppsmedvetenheten och som utgår från kroppens olika leder.

“Kostrådgivning i grupp” – hälsosamma kostvanor som funkar i vardagen och över tid.