FÖRETAG

Vid årsskiftet 2003-2004 ändrades skattereglerna så att friskvård nu är helt avdragsgillt och förmånsbefriat i arbetslivet.

  • Önskar du dig en piggare och friskare arbetsplats?
  • Vill du minska kostnader för sjukfrånvaro?

Ökad kunskap kring kost och hälsa på arbetsplatsen ger förutsättningar till ökad personalhälsa, produktivitet och företaget minskar sina kostnader genom minskad sjukfrånvaro. Friskvårdande tjänster som massage bidrar till minskad stress, ökad koncentrationsförmåga och förebygger arbetsskador och hälsoproblem.